Nicki Minaj Pink Friday Body Oil Type

Nicki Minaj Pink Friday Body Oil Type

Regular price $7.99 $5.00 Sale

1/3 oz, 1/2 oz, 1 oz, 2 oz, and 4 oz